Menu

استخدام درشرکت برقکاران سپاهان


شرکت برقکاران سپاهان از ابتدا، با اعتقاد به این موضوع که سرمایه اصلی هر سازمانی، نیروی انسانی آن سازمان است؛ جذب افراد متخصص و سختکوش را سرلوحه راهبرد توسعه منابع انسانی خود قرار داده و با فراهم آوردن فرصتهای یکسان اشتغال برای فارغ‌التحصیلان از طریق تعریف راهکارهای معین جذب و بکارگیری؛در طول سالیان، بدنه کارشناس و مدیریتی خود را از بین افرادی واجد ویژگیهای لازم، توسعه داده است.